PROAXXES / Disclaimer

stampa

Disclaimer

 

Bedankt voor uw interesse in de website van Proaxxes.

Door de website van Proaxxes te bezoeken - voor welke doeleinden dan ook - gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Deze kunnen op ieder moment en zonder notificatie door Proaxxes worden gewijzigd.

Inhoud

Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, aanvaardt Proaxxes geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de informatie. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en persoonlijk, niet-commercieel, gebruik.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's, grafische elementen en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Proaxxes.

Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proaxxes niet toegestaan.

Tevens kan Proaxxes niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma's.

Links

Deze website bevat koppelingen naar sites van derden. De gekoppelde sites worden niet door Proaxxes beheerd en Proaxxes is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens

Proaxxes respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Informatie die u eventueel aan Proaxxes verschaft zijn alleen voor intern gebruik en worden niet aan derden verstrekt.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Proaxxes en de gebruiker is uitsluitend Italiaans recht van toepassing. Het gerechtshof te Florence is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen Proaxxes en de gebruiker.

 

news


18›04›2018

In collaboration with the Royal Embassy of the Netherlands and HISWA

complete news »18›04›2018

Italian Aerospace meets Dutch

complete news »26›02›2018

Italian Aerospace meets Dutch

complete news »© copyright PROAXXES srl 2012-2015 - Via Marsilio Ficino 22 - 50132 Firenze Italy